เมื่อแก๊งสาวสุดป๊อปเกิดพลั้งมือฆ่าสมาชิกในแก๊งตาย เรื่อ […]